Trường THCS Quang Vinh tuyển sinh  lớp 6 năm học 2022-2023 cụ thể như sau...