QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS QUANG VINH

       Trường THCS Quang Vinh được thành lập từ năm 1993 tách ra từ trường Phổ thông cơ sở Trung Tâm xã Cây gáo, Huyện Thống nhất, Tỉnh Đồng Nai (Nay là xã Thanh Bình, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai). Từ những ngày đầu thành lập còn nhiều khó khăn, thế nhưng cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường luôn kiên trì phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành mục tiêu giáo dục. Với 28 cán bộ công nhân viên nhà trường, tổng số lớp là 28, số học sinh là 1358 với sự chỉ đạo của cô hiệu trưởng Trần Thị Thu Thùy và phó hiệu trưởng nhà trường thầy Lê Duy Thành . Mặc dù giáo viên công nhân viên còn thiếu, số học sinh đông, nhà trường phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

            Từ năm 1994 – 1997,  số lượng học sinh tăng dần gồm 35 lớp, số học sinh là 1662. Tổng số cán bộ giáo viên công nhân viên là 38. Cơ sở vật chất không đủ đáp ứng cho số lượng học sinh trên và cũng để chuẩn bị cho tách xã (Từ năm 1994 xã Cây Gáo tách ra thành 2 xã: Xã Thanh Bình và xã Cây Gáo) nên nhà nước đã xây thêm phân hiệu ở xã Cây Gáo gồm 8 phòng học để chuyển một số lớp sang học ở phân hiệu mới. Tuy còn nhiều khó khăn  CB,GV,CNV nhà trường còn thiếu, song tập thể hội đồng sư phạm nhà trường đã có nhiều cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học, phấn đấu trở thành trường tiên tiến cấp Huyện.

        Từ ngày 1/9/1998 do  học sinh quá đông,  nên cấp trên đã có chủ trương chia tách  trường THCS Quang Vinh thành 2  trường: Trường THCS Quang Vinh thuộc xã Thanh Bình, Huyện Trảng Bom. Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh thuộc xã Cây Gáo, Huyện Trảng Bom, theo quyết định số 288/QĐ.TC ngày 10 tháng 9 năm 1998 của Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Đồng Nai. Kể từ đó qua các thế hệ lãnh đạo nhà trường : Như  Hiệu trưởng  cô Trần Thị Thu Thùy, cô Bùi thị Chiên, Thầy Lê Văn Nhân;  Phó Hiệu trưởng như: Thầy Đặng Xuân Lộc, Thầy Lê Văn Nhân, Thầy Vũ Chính Hữu, quý thầy cô đã lãnh đạo nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

        Tháng 10 năm 2014 Thầy Lê Duy Thành Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh (Trước đây là Phó Hiệu Trưởng trường THCS Quang Vinh )  được lãnh đạo cấp trên điều động về đảm nhiệm Hiệu trưởng trường THCS Quang Vinh,  theo quyết định số 3859/QĐ-UBND của Chủ Tịch UBND Huyện Trảng Bom. Kể từ đó Thầy cùng Ban Giám Hiệu, tập thể  CB,GV,CNV nhà trường được lãnh đạo Phòng Giáo dục Huyện giao nhiệm vụ: Tập trung đổi mới, xây dựng nhà trường  trở thành trường chuẩn quốc gia.

         Dù đã trải qua bao nhiêu năm, qua nhiều thế hệ lãnh đạo nhà trường, nhưng trường THCS Quang Vinh vẫn còn đó bao nhiêu bao nhiêu khó khăn trước mắt. Trong năm học này Ban Giàm Hiệu  cùng CB,GV,CNV nhà trường quyết tâm xây dựng, đưa trường THCS Quang Vinh trở thành trường chuẩn quốc gia trong năm học 2018-2019.

( Ban biên tập nhà nhà trường ).